Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

SKANSKAs prosjekt Brevik skole og grendesenter

Skanska Norge AS utfører Brevik Skole for Vestby kommune i totalentreprise. Prosjektet består av prosjektering og bygging av ny Brevik skole og grendesenter i Son.

Skolen bygges som passivhus og forventes ferdigstilt januar 2018.

Illustrasjonene oversendt og brukt med tillatelse fra Link Arkitektur.

Isomax Energi as avd. Oslo/Akershus har fått oppdraget med å blåseisolere skolen.