Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

Nye Vestre Toten ungdomsskole

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør

Prosjekt: Nye Vestre Toten ungdomsskole på Raufoss

Isomax Energi AS avd. Innlandet har blåseisolert 2 000 m² vegg.