Vi blåseisolerer med

Vi blåseisolerer vegger, bjelkelag og skråhimling med metoden ”Blow-In-Blanket”, hvor det blåseisoleres bak en fiberduk.

Blåseisolering gir en tett isolasjon rundt rør og tekniske installasjoner og metoden gir meget gode varme- og lydisolasjonsegenskaper.

Muligheten for kuldebroer er minimalisert ved blåseisolering da det ikke skal foretas noe skjæring.

Isolasjonen siger ikke i henhold til TG 20003 – Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Vi blåseisolerer med Supafil Frame fra Knauf Insulation. Knauf Insulation er en av verdens ledende isolasjonsprodusenter.

Supafil Frame er et patentert produkt spesialutviklet for blåseisolering. Den er miljøvennlig, luktfri og støver lite. Supafil Frame er laget av resirkulert glass, fri for kjemiske bindemidler og er klassifisert Brannklasse A1.

Det kreves ingen plass til lagring inne hvor isolasjonen trolig vil stå i veien, eller ute hvor den kan bli våt. Alt oppbevares i bilen.

Ingen håndtering/bæring av isolasjon på byggeplass, ikke noe svinn eller rydding av plast og avkapp.

Blåseisolering er en mye raskere metode enn tradisjonell isolering.

Vi kan blåseisolere helt ned til Lambda 0,033.

Viktig informasjon: Isomax Energi har registrert at flere konkurrenter ikke følger TG 20003 fra Sintef Byggforsk samt instruksjoner fra Knauf Insulation ved blåseisolering i lukkede hulrom (yttervegger og skråhimlinger). Dette er meget alvorlig da det kan medføre synk i isolasjonen!