Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

Blåseisolering av brygge ved Nidelven

Isomax Energi AS avd. Sør-Trøndelag har blåseisolert en gammel brygge ved Nidelven.