Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

Bygg Aust ved Førde Sentralsykehus

Oppdragsgiver: SKANSKA Norge AS

Prosjekt: Bygg Aust ved Førde Sentralsykehus

Isomax Energi AS avd. Hordaland har blåseisolert 1 300 m² vegg.