Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

Isolering hos Øst-Finnmark avfallsselskap

Isomax Energi AS avd. Finnmark har blåseisolert det nye administrasjonsbygget til Øst-Finnmark avfallsselskap, Tana.