Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

Bekkelivegen 2

Oppdragsgiver: Ø.M Fjeld AS, Hamar

Prosjekt: Bekkelivegen 2 hvor det skal bli leiligheter i underetasjen og kontorlandskap i andre etasje.

Isomax Energi AS avd. Innlandet har blåseisolert ca. 70 m² skråtak, samt løsblåsing på ca. 250 m² loft.