Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

SKANSKAs boligprosjekt Symra Terrasse

SKANSKA bygger boliger for OBOS på Lambertseter i Oslo.
Boligprosjektet har navnet Symra Terrasse og er utviklet av Dyrvik arkitekter.

Isomax Energi AS avd. Oslo/Akershus startet 10. juli med duklegging og blåseisolering av totalt 6000 m² vegger.

Prosjektet blir nærmeste nabo til Lambertseter Senter og er på totalt 25 000 m², hvorav 2900 m² er næringsareal og 10 000 m² er boligareal. Boligene fordeles på fem punkthus på opptil seks etasjer som blir liggende over en etasje med næringsarealer. I tillegg skal det bygges to parkeringsetasjer under bakken på til sammen 12 400 m².