Bla i prosjekter

Prosjektoversikt

Mesel & Sønner gjør en enebolig til 3 store leiligheter

Byggmester Mesel & Sønner as bygger om en enebolig til 3 store leiligheter og en hybel i Kringsjågrenda, Oslo.

Isomax Energi AS avd. Oslo/Akershus blåseisolerte vegg og skråhimling i leilighetsbygget.