Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning 

Avd. Hordaland har blåseisolert Søreide skole for SKANSKA

Skolen er sertifisert Breeam Very Good.

Prosjektet er med i "Tid for Tre", et delprogram under Framtidens byer, som stiller krav til 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift sammenlignet med dagens praksis, skriver SKANSKA på sin nettside.

Avd. Hordaland har blåseisolert Søreide skole for SKANSKA

Avdeling Hordaland har blåseisolert:

  • 1683 m² med 30 cm blåseull i etasjeskillere
  • 964 m² med 30 cm blåseull i himling
  • 1770 m² med 30 cm blåseull i vegg

"Isomax leverer en god løsning for oss med å blåse inn isolasjonen inn i både vegger og tak. Dette er en ny løsning for oss som vi har studert nøye og er veldig fornøyd med, både med tanke på resultat og fremdrift," skriver SKANSKA på sin blogg:

Skanska blogg om Søreide skoleAvd. Hordaland har blåseisolert Søreide skole for SKANSKAAvd. Hordaland har blåseisolert Søreide skole for SKANSKA
Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning