Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning 

Effektiv lydisolering

Envinsu er særdeles effektiv til lydisolasjon og støyisolering, noe som gir deg et forbedret inneklima med behagelig dempede lydforhold.

Det kan være voldsomt sjenerende å være utsatt for støy og bråk fra for eksempel en trafikkert vei, kolleger, naboer, barn mm. Men det kan det heldigvis gjøres noe med. Støyisolering og lydisolasjon med isoleringsmaterialet Envinsu reduserer vesentlig lyden av snakking, fottrinn og støy fra en etasje til en annen, eller fra ett rom til et annet.

Ved alminnelig samtale reduserer Envinsu lyden 10 ganger bedre enn tradisjonell isolering. Det er en fordel særlig i hus med barnefamilier, i boligblokker, kontorbygninger, skoler, institusjoner mm. Her vil blant annet lydisolering av gulv og lydisolering av loft bety at støy fra for eksempel fottrinn minskes betraktelig. I tillegg er Envinsu effektiv til lydisolering av musikk.

En sammenligning av tre forskjellige typer isoleringsmateriale ‒ Envinsu, stenull og glassull, viser at man ved å lydisolere med Envinsu fremfor glassull, halverer lyden 4 ganger, som er en markant lavere påvirkning av lyd.

Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning